Arrow
Read More

Sharp Polska

Responsywna platforma cyfrowa dla Sharp Polska, która zwiększa efektywność współpracy pracowników poprzez usprawnienie wewnętrznych procedur firmy i automatyzację kluczowych operacji.

Kontekst

Nowatorska wewnętrzna platforma cyfrowa Sharp Polska została stworzona, aby podnieść współpracę pracowników na nowy poziom. Projekt zakładał stworzenie intranetu z dodatkowymi funkcjonalnościami, który przekształcił się w kompleksowy system wspierający rozwój firmy i usprawniający jej procesy wewnętrzne.

Funkcje oprogramowania

🔑 Efektywna kontrola dostępu dzięki dynamicznemu systemowi praw dostępu i ról

🔔 Powiadomienia w czasie rzeczywistym o aktualizacjach, zadaniach i wydarzeniach

👥 Kompleksowe zarządzanie użytkownikami i spersonalizowane profile pracowników

🤖 Zautomatyzowane procesy HR, CRM, przetwarzanie zamówień i zarządzanie usługami

📈 Usprawnione procesy marketingowe i analityka oparta na danych

🎨 Użyteczny, skalowalny design UI/UX🔧 Ciągłe wsparcie, utrzymanie i udoskonalanie platformy

Cel

Celem projektu było stworzenie responsywnej platformy, która umożliwiałaby pracownikom dostęp do informacji i funkcji niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Priorytetem było również zdigitalizowanie istniejących procesów firmy - HR, CRM, przetwarzania zamówień, zarządzania usługami oraz procesów marketingowych, a także tworzenie nowych systemów, takich jak dynamiczny system praw dostępu i ról, system zatwierdzeń, system powiadomień, oraz zarządzanie użytkownikami i profilami.


Rozwiązania Technologiczne


Podstawą platformy jest Bubble.io. Projekt podzielono na kilka etapów, które obejmowały tworzenie różnych systemów oraz zdigitalizowanie istniejących procesów. Cały proces tworzenia i wdrażania poszczególnych elementów był realizowany z myślą o przyszłym rozwoju i skalowalności rozwiązania.

Korzyści dla Użytkowników

Wdrożenie nowatorskiej platformy cyfrowej przynosi wiele korzyści dla pracowników Sharp Polska. Poprawiają się procesy wewnętrzne, co z kolei zwiększa efektywność pracy. Dzięki responsywności platformy, pracownicy mają dostęp do niezbędnych informacji i funkcji niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Ponadto, dzięki zdigitalizowaniu procesów firmowych, zyskują więcej czasu na realizację zadań o wyższym priorytecie.