Arrow
Read More

Cloud Cook

Aplikacja przekształcająca usługi gastronomiczne Summer Camp Cooks, optymalizująca proces zamawiania i dostarczania produktów spożywczych, a także dostarczająca kluczowe dane dla efektywnego zarządzania. Aplikacja zbudowana w 4 tygodnie.

Kontekst

Firma Summer Camp Cooks zwróciła się do nas z wyzwaniem stworzenia aplikacji, której zadaniem będzie optymalizacja procesu zamawiania i dostarczania produktów spożywczych na obozy letnie na terenie USA. Kluczowym celem było stworzenie systemu, który, opierając się na prognozach liczby oczekiwanych gości i ustalonym menu, automatycznie obliczałby potrzebne ilości produktów.

Projekt

Klient dostarczył nam projekt aplikacji w Figmie oraz wstępnie rozpoczętą aplikację w Bubble.io. Po dokładnej analizie doszliśmy do wniosku, że stworzenie aplikacji od podstaw będzie efektywniejsze niż próba modyfikacji już istniejącego rozwiązania. Przeprowadzone warsztaty pomogły nam sprecyzować specyfikacje i upewnić się, że doskonale rozumiemy wymagania klienta.

O Aplikacji

Mimo, że wyznaczony harmonogram był napięty, nasz zespół dzięki skupieniu na efektywności i wykorzystaniu sprawdzonych metod pracy zdołał nie tylko spełnić postawione zadanie i stworzyć aplikację w przewidzianym terminie - zaledwie czterech tygodniach - ale również poszerzyć jej funkcjonalność o szereg dodatkowych elementów. Te nowe funkcje, których nie przewidywano w pierwotnym planie projektu, dodatkowo zwiększyły wartość dostarczanego rozwiązania, czyniąc je jeszcze bardziej użytecznym i przystosowanym do specyficznych potrzeb naszego klienta.

Funkcjonalności Aplikacji

  • Bazy danych składników, przepisów i posiłków
  • Kreator menu z interfejsem kalendarza uwzględniający ograniczenia dietetyczne
  • Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem poziomów magazynowych
  • System zamówień zintegrowany z zarządzaniem zapasami
  • System prognozowania oparty na danych historycznych
  • Powiadomienia i zarządzanie zadaniami/listą kontrolną
  • Obliczenia jednostek miary i kalkulator konwersji
  • Planowanie produkcji i gromadzenie oraz zarządzanie zapotrzebowaniem
  • Zarządzanie dostawcami
  • Podsumowanie pulpitu nawigacyjnego dla śledzenia kluczowych wskaźników

Podsumowanie

Sukcesem naszego projektu jest dostarczenie klientowi kompleksowego narzędzia, które nie tylko usprawnia proces zarządzania kuchnią, ale również automatyzuje proces zamówień i dostarcza kluczowe dane dla efektywnego zarządzania. Pomimo krótkiego czasu realizacji, udało nam się przekroczyć oczekiwania klienta, dostarczając produkt w pełni odpowiadający jego potrzebom.

"Współpraca z Davinci Agency nad budową mojej aplikacji była bardzo pozytywnym doświadczeniem.
Od samego początku zespół wykazał się wiedzą, niezawodnością oraz rzetelnością w swoim podejściu,
co sprawiło, że cały proces przebiegał w przyjemnej atmosferze.
Byli w stanie nie tylko słuchać, ale również udzielać sugestii, informować o postępach oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów.
Z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z nimi nad przyszłymi projektami."

Alex Lagios